Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur Haroun Mani.

En ny analyse offentliggjort af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud svarer til 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, mens det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 pct.

Analysen omfatter EU-udbud, som er afsluttet i perioden januar til maj 2018, og den undersøger transaktionsomkostningerne ved udbud frem til kontraktindgåelse.
 
Analysen “Transaktionsomkostninger ved EU-udbud” er desværre udelukkende lavet på baggrund af data fra ordregivere og vindende tilbudsgivere. Det er ærgerligt, da det ville have givet et langt mere dækkende billede, hvis styrelsen også havde opgjort transaktionsomkostningerne for de tilbudsgivere, som ikke vandt kontrakten.
 
Analysen viser dog alligevel en række interessante forhold, som det for en praktisk betragtning er værd at hæfte sig ved.

Analysen viser, at transaktionsomkostningerne hænger sammen med opgavens økonomiske værdi. Udbud med lave kontraktværdier har i gennemsnit høje procentvise transaktionsomkostninger for både ordregiver og vindende tilbudsgiver, mens udbud med højere kontraktværdier har relativt lavere transaktionsomkostninger. For ordregiver har udbud med en kontraktværdi på mere end 7,5 mio. kr. i gennemsnit 1,4 pct. i transaktionsomkostninger målt som andel af kontraktværdien. Vindende tilbudsgiver har i gennemsnit transaktionsomkostninger for 0,9 pct., når opgaverne har en kontraktværdi på over 2,5 mio. kr.  

Analysen viser også, at udbud med forhandling er den udbudsprocedure, hvor de vindende tilbudsgivere umiddelbart har de laveste transaktionsomkostninger. Det skal også ses i sammenhæng med, at udbud med forhandling ofte vedrører relativt større udbud. Vindende tilbudsgiveres transaktionsomkostninger er i gennemsnit 1,1 pct. af kontraktværdien ved udbud med forhandling.

Det er værd at bemærke, at de omkostninger, der stammer fra forhandlingsforløbet i udbud med forhandling, kun udgør 14,4 pct. af de samlede transaktionsomkostninger for ordregiver. Det giver en god indikation af, at denne udbudsform ikke er så ressourcetung, som den nogle gange opfattes som.
 
For tilbudsgivere stammer 55,8 pct. af de samlede transaktionsomkostninger fra omkostninger til udarbejdelse af tilbud og deltagelse i forhandlingerne. Det er ikke nogen overraskelse, at tallet er så højt, når posten også inddrager tilbudsgivers omkostninger til udarbejdelse af tilbud, fordi det som regel er den mest ressourcekrævende fase for tilbudsgivere. Det er dog ærgerligt, at det desværre ikke er opgjort, hvor stor en del af disse omkostninger, der alene stammer fra deltagelsen i forhandlingerne. Det ville have været nyttigt.  

Analysen viser også, at ordregivers transaktionsomkostninger er relativt større ved indkøb af bygge- og anlægsopgaver, mens den vindende tilbudsgivers omkostninger er væsentligt lavere end ved indkøb af varer eller tjenesteydelser. Det afspejler formentlig, at der for ordregiver er relativt stor forberedelse og hyppig brug af eksterne rådgivere ved indkøb af bygge- og anlægsydelser, mens det til en vis grad er påfaldende, at omkostningerne for tilbudsgiverne er så meget lavere.

Du kan læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse her.