Nyheder 2017-03-24T15:20:07+00:00

Nyheder

Læs mere

Udbud af licensaftaler og indkøb af IT

19. november 2019|0 Comments

UDBUD AF LICENSAFTALER OG INDKØB AF IT Det er ikke altid let at gennemskue, hvilke udbudsregler der gælder, når man skal indkøbe IT-programmel. Det skyldes, at udbudsjuraen er forskellig i forhold til de forskellige forretningsmæssige [...]

Læs mere

Ændring af udbudsloven – får den betydning?

12. november 2019|0 Comments

LinkedIn artikel af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Emilie Lindum Trolle-Christensen D. 3. oktober 2019 er der fremsat forslag om ændring af udbudsloven. Forslaget er næsten ikke omtalt, så derfor stiller vi skarpt på [...]

Læs mere

Al forandring er svær….

15. oktober 2019|0 Comments

LinkedIn artikel af advokat Anja Piening Den meget omtalte og omdiskuterede nylige dom om rammeaftaler fra EU-Domstolen (Autorità Garante, dom i sag C-216/17) førte som bekendt i slutningen af september til et notat begået af [...]

Læs mere

Nye kontraktformer i udbud – eje eller leje?

30. august 2019|0 Comments

NYE KONTRAKTFORMER I UDBUD – EJE ELLER LEJE? Vi lever i en tid med rivende udvikling. Teknologien udvikler sig, juraen udvikler sig og markedet udvikler sig. Det medfører, at vores behov, og måden vi køber [...]

Læs mere

Kendelse af 1. maj 2019 – NetNordic Communications A/S mod Region Sjælland

13. juni 2019|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard og stud.jur Emilie Lindum Trolle-Christensen Ordregiver skal i medfør af udbudsloven i tvivlstilfælde foretage en effektiv kontrol af de oplysninger og den dokumentation, som tilbudsgiver har skrevet i [...]

Læs mere

Hvor store er transaktionsomkostningerne ved udbud i praksis?

13. juni 2019|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur Haroun Mani. En ny analyse offentliggjort af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud svarer til 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, mens [...]

Læs mere

02.19 – HVAD NU?

16. maj 2019|0 Comments

02.19 – HVAD NU? Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard. Som alle andre konsulenter og advokater, der kan stave til ”udbud”, har vi naturligvis også været inddraget i tilbudsafgivelser på 02.19. Vi har tidligere [...]

Læs mere

Indkøb af velfærdsydelser – keep it simple!

8. april 2019|0 Comments

INDKØB AF VELFÆRDSYDELSER - KEEP IT SIMPLE! Hvad skal du være opmærksom på som ordregiver, når du laver dit udbud af velfærdsydelser, og som tilbudsgiver når du sælger velfærdsydelser til det offentlige via udbud? Er [...]

Læs mere

Kendelse af 22. januar 2019 – G4S A/S mod Post Danmark A/S

18. februar 2019|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og juniorkonsulent Haroun Mani. Post Danmark A/S (”Post Danmark”) havde den 10. april 2018 udbudt to rammeaftaler om teknisk sikring og vagtydelser til den danske del af PostNord-koncernen. [...]

Læs mere

Principiel kendelse om udskiftning af støttende enheder

18. februar 2019|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og juniorkonsulent Haroun Mani. Klagenævnet for Udbud har den 18. januar 2019 afsagt kendelse i en sag mellem ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) og DSB. Kendelsen handler om, hvorvidt [...]

Læs mere

Ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24?

17. december 2018|0 Comments

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår er ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24? Gør det en forskel, hvorvidt der er tale om en akut livstruende og ”reaktiv” redningsambulance-service eller mere [...]

Læs mere

Kendelse af 13. november 2018 – Justsen Energiteknik A/S mod SK Varme A/S

17. december 2018|0 Comments

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår må ordregiver i bedømmelsen af, om et mindstekrav er opfyldt, lægge vægt på oplysninger fra andre, som ordregiver måtte være i besiddelse af, [...]

Læs mere

Kendelse: Ordregivers udvidede undersøgelsespligt

17. december 2018|0 Comments

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. I hvilken udstrækning har ordregiver en udvidet undersøgelsespligt, jf. UBL §159, stk. 3 og 164, stk.2? Hvornår bør ordregiver efterprøve – eller som minimum [...]

Læs mere

Vær opmærksom på udbudspligtige kontraktforlængelser …

16. oktober 2018|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og stud.merc.jur Haroun Mani. Hvad er reglerne for annullation af udbud? Hvad skal ordregiver være opmærksom på ved kontraktforlængelser? Og hvad er konsekvensen i de situationer, hvor ordregiver [...]

Læs mere

Husk at udfylde udbudsbekendtgørelsen rigtigt – og undgå annullation

20. august 2018|0 Comments

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Hvor udførligt skal ordregiver udfylde udbudsbekendtgørelsen? Hvad kan ordregiver undlade i udbudsbekendtgørelsen og i stedet skrive i udbudsmaterialet? Og hvad er konsekvensen i [...]

Læs mere

Ændring af evalueringsmodellen er ikke altid ændring af et grundlæggende element!

8. maj 2018|0 Comments

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. I en nylig kendelse har Klagenævnet for Udbud taget stilling til, om en ordregiver efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud kan ændre [...]

Læs mere

Ordregiver, tag dine udbudsbetingelser i hånden og følg dem!

9. januar 2018|1 Comment

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 6. december afsagt kendelse i en sag, som Imatis A/S havde anlagt mod Region Hovedstaden. Udbuddet vedrørte indkøb af [...]

Læs mere

Indkøb af hjælpemidler under serviceloven; skal de (nu) i udbud?

11. december 2017|0 Comments

Retten i Roskilde har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt Køge Kommunes indkøb af stomihjælpemidler skulle have været i udbud og ikke blot gennemført som en prisindhentning. Dommen er fra flere steder [...]

Læs mere

Ingen udvidet undersøgelsespligt af tilbud for ordregivere

9. november 2017|0 Comments

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 27. oktober 2017 afsagt kendelse i en sag, som Ing. Sumetzberger GmbH havdeanlagt mod Region Midtjylland. Klagen handlede om [...]

Læs mere

Kendelse: Gennemsigtigheden gælder i (næsten) alle processer i et udbud

13. oktober 2017|0 Comments

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 29. september 2017 afsagt kendelse i en sag, som Skoda Transportation a.s havde anlagt mod Odense Letbane P/S. Klagen [...]

Læs mere

Principiel kendelse om evalueringsmetoder bringer fleksibiliteten tilbage

19. september 2017|0 Comments

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov. Klagenævnet for Udbud har d. 8. august afsagt kendelse i den sag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde anlagt mod Region Midtjylland, som vedrører spørgsmålet, om hvorvidt ordregiver skal oplyse [...]

Læs mere

Djævlen ligger i detaljen – køb af standardsoftware på SKI 02.06 tilsidesat af Klagenævnet

23. august 2017|0 Comments

Kommentar af advokat Michael Lund Nørgaard. Djævlen ligger i detaljen er et af mange udtryk, der ad åre har fået en anden betydning end oprindeligt. Udtrykket var i sin tid, at Gud findes i detaljen, [...]

Læs mere

PRINCIPIEL KENDELSE OM EVALUERINGSMETODER – HVOR MEGET KLARHED GIVER DEN EGENTLIG?

11. august 2017|0 Comments

Principiel kendelse om evalueringsmetoder – hvor meget klarhed giver den egentlig? Klagenævnet for Udbud har d. 8. august afsagt kendelse i den sag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anlagt mod Region Midtjylland, og som vedrører [...]

Læs mere

Scan Office-kendelsen: Principiel kendelse om sortimentsudbud eller en “smutter” fra Klagenævnet?

29. juni 2017|0 Comments

Scan Office-kendelsen: Principiel kendelse om sortimentsudbud eller en "smutter" fra Klagenævnet? Artikel af advokat (L) Helle Lorentsen Bøgeskov En nylig kendelse om sortimentsudbud fra Klagenævnet for Udbud "deler vandene". Der har allerede været en [...]

Læs mere

Erstatning for usaglig annullation af udbud?

24. marts 2017|0 Comments

Erstatning for usaglig annullation af udbud? Af Anja Piening, Partner, Nørgaard Piening advokater En ordregiver havde i et udbud af møbler uretmæssigt afvist en tilbudsgivers tilbud som ukonditionsmæssigt, hvorefter ordregiver havde annulleret udbuddet og [...]

Læs mere

Klagenævnet for Udbud på vej mod opblødning af krav i sortimentsudbud?

9. februar 2017|0 Comments

Klagenævnet for Udbud på vej mod opblødning af krav i sortimentsudbud? Af Anja Piening, Partner, Nørgaard Piening advokater Klagenævnet for Udbud har gennem en lang periode afsagt en del kendelser, der i højere og [...]

Læs mere

Udbud med forhandling – hvorfor ikke?

9. februar 2017|0 Comments

Udbud med forhandling - hvorfor ikke? Artikel af advokat (L) Helle Lorentsen Bøgeskov Langt de fleste udbud i Danmark gennemføres som offentlige eller begrænsede udbud, men med udbudsloven har ordregivere fået langt videre mulighed [...]

Læs mere

Retspraksis september – oktober 2016

7. november 2016|0 Comments

Retspraksis september - oktober 2016 Retspraksis siden sidst… I denne udgave har vi valgt at referere tre sager. Den ene sag angår en kendelse vedrørende offentliggørelse af evalueringsmetoder i miniudbud. Den anden sag er [...]

Læs mere

Retspraksis juli – august 2016

29. august 2016|0 Comments

Retspraksis juli - august 2016 Offentliggørelse af evalueringsmetoder - Er alle udbud, som er offentliggjort første 1. januar, ulovlige? I nyhedsbrevet fra marts (nr. 2) spurgte vi i et indlæg om alle udbud, som [...]

Læs mere

Kan konkurrencen begrænses til et spørgsmål om, hvem der er størst?

29. august 2016|0 Comments

Kan konkurrencen begrænses til et spørgsmål om, hvem der er størst? Af partner, advokat Michael Lund Nørgaard De sager, jeg husker bedst, er dem, jeg har tabt. Man tager sagen ind. Tænker grundigt over [...]

Læs mere

Ny EU-dom vedr. evalueringsmetoder

1. august 2016|0 Comments

Ny EU-dom vedr. evalueringsmetoder  Den 29. marts 2016 skrev vi et kort indlæg vedrørende usikkerheden om, hvorvidt der efter det tidligere udbudsdirektiv er en forpligtelse for ordregiver til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Det [...]

Læs mere

Er alle udbud, som er offentliggjort før 1. januar, ulovlige?

29. marts 2016|0 Comments

Er alle udbud, som er offentliggjort før 1. januar, ulovlige? Den 29. marts 2016 Af advokatfuldmægtig Pushpinder K. Mann Der er efter klagenævnets hidtidige praksis ikke en pligt til at offentliggøre evalueringsmetoder. I marts [...]

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer kan blive et alternativ til rammeaftaler

29. marts 2016|0 Comments

Dynamiske indkøbssystemer kan blive et alternativ til rammeaftaler Den 29. marts 2016 Af Anja Piening, Partner Nørgaard Piening Advokater Rammeaftaler er og har meget længe været det anvendte, og i realiteten det eneste tilgængelige [...]

Læs mere

Evaluering og specificering i sortimentsudbud – Klagenævnets praksis i kontekst af den kommende udbudslov.

29. marts 2016|0 Comments

Evaluering og specificering i sortimentsudbud Klagenævnets praksis i kontekst af den kommende udbudslov Den 7. august 2015 Af Anja Piening, Partner Nørgaard Piening Advokater Det kan synes utidigt at begynde at diskutere Klagenævnet for [...]

Læs mere

Sortimentsudbud – kan være svært!

17. marts 2016|0 Comments

Sortimentsudbud - kan være svært! Den 11. februar 2016 Af advokatfuldmægtig Pushpinder K. Mann Mange udbudspraktikere får stadig grå hår på hovedet, når det kommer til at udbyde kontrakter med store sortimenter, de såkaldte [...]