Nyheder

Læs mere

Kan du huske debatten om rammeaftaler?

7. juli 2020|

Indlæg i Udbudsmedia af Helle Lorentsen Bøgeskov, advokat og partner i Nørgaard Piening advokater I en tid, hvor de fleste nyheder og indlæg handler om udbruddet af coronavirus, spoler vi tilbage til debatten [...]

Læs mere

Nørgaard Piening fylder 5 år!

2. marts 2020|

Den 1. marts 2015 stiftede vi Nørgaard Piening advokater med det formål at være et andet valg. Et valg, man tog, hvis man ønskede juridisk rådgivning med blik for kundens virkelighed og omgivelser, [...]

Læs mere

Udbud af licensaftaler og indkøb af IT

19. november 2019|

UDBUD AF LICENSAFTALER OG INDKØB AF IT Det er ikke altid let at gennemskue, hvilke udbudsregler der gælder, når man skal indkøbe IT-programmel. Det skyldes, at udbudsjuraen er forskellig i forhold til de forskellige forretningsmæssige [...]

Læs mere

Ændring af udbudsloven – får den betydning?

12. november 2019|

LinkedIn artikel af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Emilie Lindum Trolle-Christensen D. 3. oktober 2019 er der fremsat forslag om ændring af udbudsloven. Forslaget er næsten ikke omtalt, så derfor stiller vi skarpt på [...]

Læs mere

Al forandring er svær….

15. oktober 2019|

LinkedIn artikel af advokat Anja Piening Den meget omtalte og omdiskuterede nylige dom om rammeaftaler fra EU-Domstolen (Autorità Garante, dom i sag C-216/17) førte som bekendt i slutningen af september til et notat begået af [...]

Læs mere

Nye kontraktformer i udbud – eje eller leje?

30. august 2019|

NYE KONTRAKTFORMER I UDBUD – EJE ELLER LEJE? Vi lever i en tid med rivende udvikling. Teknologien udvikler sig, juraen udvikler sig og markedet udvikler sig. Det medfører, at vores behov, og måden vi køber [...]

Læs mere

Kendelse af 1. maj 2019 – NetNordic Communications A/S mod Region Sjælland

13. juni 2019|

Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard og stud.jur Emilie Lindum Trolle-Christensen Ordregiver skal i medfør af udbudsloven i tvivlstilfælde foretage en effektiv kontrol af de oplysninger og den dokumentation, som tilbudsgiver har skrevet i [...]

Læs mere

Hvor store er transaktionsomkostningerne ved udbud i praksis?

13. juni 2019|

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur Haroun Mani. En ny analyse offentliggjort af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud svarer til 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, mens [...]

Læs mere

02.19 – HVAD NU?

16. maj 2019|

02.19 – HVAD NU? Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard. Som alle andre konsulenter og advokater, der kan stave til ”udbud”, har vi naturligvis også været inddraget i tilbudsafgivelser på 02.19. Vi har tidligere [...]

Læs mere

Indkøb af velfærdsydelser – keep it simple!

8. april 2019|

INDKØB AF VELFÆRDSYDELSER - KEEP IT SIMPLE! Hvad skal du være opmærksom på som ordregiver, når du laver dit udbud af velfærdsydelser, og som tilbudsgiver når du sælger velfærdsydelser til det offentlige via udbud? Er [...]

Læs mere

Kendelse af 22. januar 2019 – G4S A/S mod Post Danmark A/S

18. februar 2019|

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og juniorkonsulent Haroun Mani. Post Danmark A/S (”Post Danmark”) havde den 10. april 2018 udbudt to rammeaftaler om teknisk sikring og vagtydelser til den danske del af PostNord-koncernen. [...]

Læs mere

Principiel kendelse om udskiftning af støttende enheder

18. februar 2019|

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og juniorkonsulent Haroun Mani. Klagenævnet for Udbud har den 18. januar 2019 afsagt kendelse i en sag mellem ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) og DSB. Kendelsen handler om, hvorvidt [...]

Læs mere

Ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24?

17. december 2018|

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår er ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24? Gør det en forskel, hvorvidt der er tale om en akut livstruende og ”reaktiv” redningsambulance-service eller mere [...]

Læs mere

Kendelse af 13. november 2018 – Justsen Energiteknik A/S mod SK Varme A/S

17. december 2018|

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår må ordregiver i bedømmelsen af, om et mindstekrav er opfyldt, lægge vægt på oplysninger fra andre, som ordregiver måtte være i besiddelse af, [...]

Læs mere

Kendelse: Ordregivers udvidede undersøgelsespligt

17. december 2018|

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. I hvilken udstrækning har ordregiver en udvidet undersøgelsespligt, jf. UBL §159, stk. 3 og 164, stk.2? Hvornår bør ordregiver efterprøve – eller som minimum [...]

Læs mere

Vær opmærksom på udbudspligtige kontraktforlængelser …

16. oktober 2018|

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og stud.merc.jur Haroun Mani. Hvad er reglerne for annullation af udbud? Hvad skal ordregiver være opmærksom på ved kontraktforlængelser? Og hvad er konsekvensen i de situationer, hvor ordregiver [...]

Læs mere

Husk at udfylde udbudsbekendtgørelsen rigtigt – og undgå annullation

20. august 2018|

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Hvor udførligt skal ordregiver udfylde udbudsbekendtgørelsen? Hvad kan ordregiver undlade i udbudsbekendtgørelsen og i stedet skrive i udbudsmaterialet? Og hvad er konsekvensen i [...]

Læs mere

Ændring af evalueringsmodellen er ikke altid ændring af et grundlæggende element!

8. maj 2018|

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. I en nylig kendelse har Klagenævnet for Udbud taget stilling til, om en ordregiver efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud kan ændre [...]

Læs mere

Ordregiver, tag dine udbudsbetingelser i hånden og følg dem!

9. januar 2018|

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 6. december afsagt kendelse i en sag, som Imatis A/S havde anlagt mod Region Hovedstaden. Udbuddet vedrørte indkøb af [...]

Læs mere

Indkøb af hjælpemidler under serviceloven; skal de (nu) i udbud?

11. december 2017|

Retten i Roskilde har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt Køge Kommunes indkøb af stomihjælpemidler skulle have været i udbud og ikke blot gennemført som en prisindhentning. Dommen er fra flere steder [...]

Læs mere

Ingen udvidet undersøgelsespligt af tilbud for ordregivere

9. november 2017|

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 27. oktober 2017 afsagt kendelse i en sag, som Ing. Sumetzberger GmbH havdeanlagt mod Region Midtjylland. Klagen handlede om [...]

Læs mere

Kendelse: Gennemsigtigheden gælder i (næsten) alle processer i et udbud

13. oktober 2017|

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 29. september 2017 afsagt kendelse i en sag, som Skoda Transportation a.s havde anlagt mod Odense Letbane P/S. Klagen [...]

Læs mere

Principiel kendelse om evalueringsmetoder bringer fleksibiliteten tilbage

19. september 2017|

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov. Klagenævnet for Udbud har d. 8. august afsagt kendelse i den sag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde anlagt mod Region Midtjylland, som vedrører spørgsmålet, om hvorvidt ordregiver skal oplyse [...]

Læs mere

Djævlen ligger i detaljen – køb af standardsoftware på SKI 02.06 tilsidesat af Klagenævnet

23. august 2017|

Kommentar af advokat Michael Lund Nørgaard. Djævlen ligger i detaljen er et af mange udtryk, der ad åre har fået en anden betydning end oprindeligt. Udtrykket var i sin tid, at Gud findes i detaljen, [...]

Læs mere

PRINCIPIEL KENDELSE OM EVALUERINGSMETODER – HVOR MEGET KLARHED GIVER DEN EGENTLIG?

11. august 2017|

Principiel kendelse om evalueringsmetoder – hvor meget klarhed giver den egentlig? Klagenævnet for Udbud har d. 8. august afsagt kendelse i den sag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anlagt mod Region Midtjylland, og som vedrører [...]