Om administrator

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far administrator has created 42 blog entries.

Al forandring er svær….

LinkedIn artikel af advokat Anja Piening Den meget omtalte og omdiskuterede nylige dom om rammeaftaler fra EU-Domstolen (Autorità Garante, dom i sag C-216/17) førte som bekendt i slutningen af september til et notat begået af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Notatet skulle klarlægge, hvad der er ret og vrang i forståelsen og rækkevidden af dommen. Når styrelsens [...]

Al forandring er svær….2019-10-15T13:45:13+02:00

Kendelse af 1. maj 2019 – NetNordic Communications A/S mod Region Sjælland

Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard og stud.jur Emilie Lindum Trolle-Christensen Ordregiver skal i medfør af udbudsloven i tvivlstilfælde foretage en effektiv kontrol af de oplysninger og den dokumentation, som tilbudsgiver har skrevet i sit tilbud. Men hvad skal der til for, at ordregiver er forpligtet til at foretage denne kontrol? Og hvor meget [...]

Kendelse af 1. maj 2019 – NetNordic Communications A/S mod Region Sjælland2019-06-13T13:35:17+02:00

Hvor store er transaktionsomkostningerne ved udbud i praksis?

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur Haroun Mani. En ny analyse offentliggjort af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen viser, at ordregivers transaktionsomkostninger ved offentlige udbud svarer til 1,4 pct. af den samlede kontraktsum, mens det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 pct. Analysen omfatter EU-udbud, som er afsluttet i perioden januar til maj [...]

Hvor store er transaktionsomkostningerne ved udbud i praksis?2019-06-13T13:33:27+02:00

02.19 – HVAD NU?

02.19 – HVAD NU? Kommentar af partner, advokat Michael Lund Nørgaard. Som alle andre konsulenter og advokater, der kan stave til ”udbud”, har vi naturligvis også været inddraget i tilbudsafgivelser på 02.19. Vi har tidligere skrevet lidt om udfordringerne ved 02.19, og selvom SKI valgte at moderere kontraktdelen af 02.19 en smule, er kontrakten stadig [...]

02.19 – HVAD NU?2019-05-16T13:20:13+02:00

Indkøb af velfærdsydelser – keep it simple!

INDKØB AF VELFÆRDSYDELSER - KEEP IT SIMPLE! Hvad skal du være opmærksom på som ordregiver, når du laver dit udbud af velfærdsydelser, og som tilbudsgiver når du sælger velfærdsydelser til det offentlige via udbud? Er der lette genveje til at gøre det mere simpelt? Ja, det vil der ofte være. Vi har nedenfor opsummeret nogle [...]

Indkøb af velfærdsydelser – keep it simple!2019-04-08T13:22:09+02:00

Kendelse af 22. januar 2019 – G4S A/S mod Post Danmark A/S

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og juniorkonsulent Haroun Mani. Post Danmark A/S (”Post Danmark”) havde den 10. april 2018 udbudt to rammeaftaler om teknisk sikring og vagtydelser til den danske del af PostNord-koncernen. Rammeaftalerne ville blive indgået med en enkelt leverandør og for en periode på 3 år. Udbuddet blev gennemført som et [...]

Kendelse af 22. januar 2019 – G4S A/S mod Post Danmark A/S2019-02-25T12:51:06+02:00

Principiel kendelse om udskiftning af støttende enheder

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og juniorkonsulent Haroun Mani. Klagenævnet for Udbud har den 18. januar 2019 afsagt kendelse i en sag mellem ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) og DSB. Kendelsen handler om, hvorvidt ordregiver havde overtrådt forsyningsvirksomhedsdirektivet (artikel 79, stk. 2) ved at have afslået ALSTOM’s anmodning om at erstatte en støttende enhed, [...]

Principiel kendelse om udskiftning af støttende enheder2019-02-25T11:25:34+02:00

Ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24?

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår er ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24? Gør det en forskel, hvorvidt der er tale om en akut livstruende og ”reaktiv” redningsambulance-service eller mere simpel sygetransportambulance-service, der indebærer ”præventiv” ”forebyggelse af farer”? Og hvilken betydning spiller dels organisations formål, herunder om den udfører almennyttige [...]

Ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24?2018-12-17T17:57:20+02:00

Kendelse af 13. november 2018 – Justsen Energiteknik A/S mod SK Varme A/S

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. Hvornår må ordregiver i bedømmelsen af, om et mindstekrav er opfyldt, lægge vægt på oplysninger fra andre, som ordregiver måtte være i besiddelse af, end udelukkende at forholde sig til de oplysninger, der er indeholdt i det indkomne tilbud ift. opfyldelse af de opstillede [...]

Kendelse af 13. november 2018 – Justsen Energiteknik A/S mod SK Varme A/S2018-12-17T17:57:43+02:00

Kendelse: Ordregivers udvidede undersøgelsespligt

Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening. I hvilken udstrækning har ordregiver en udvidet undersøgelsespligt, jf. UBL §159, stk. 3 og 164, stk.2? Hvornår bør ordregiver efterprøve – eller som minimum indhente yderligere dokumentation for at sikre rigtigheden af tilbudsgivers besvarelse og oplysninger? Og hvad er konsekvensen, hvis ordregiver som et [...]

Kendelse: Ordregivers udvidede undersøgelsespligt2018-12-17T17:58:05+02:00
Go to Top