Om administrator

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far administrator has created 42 blog entries.

Vær opmærksom på udbudspligtige kontraktforlængelser …

Kommentar af partner, advokat Anja Piening og stud.merc.jur Haroun Mani. Hvad er reglerne for annullation af udbud? Hvad skal ordregiver være opmærksom på ved kontraktforlængelser? Og hvad er konsekvensen i de situationer, hvor ordregiver ikke lever op til udbudslovens bestemmelser vedr. udbud? Klagesagen Klagenævnet for Udbud har den 27. september 2018 afsagt kendelse i [...]

Vær opmærksom på udbudspligtige kontraktforlængelser …2018-10-16T15:13:33+02:00

Udbudsret i Praksis – Basis

Et skræddersyet kursus til din organisation, som fører jer igennem udbuddets forskellige faser med forankring i jeres praktiske hverdag og understøttet af de regler og den praksis, der gælder på området.

Udbudsret i Praksis – Basis2021-01-07T15:07:48+02:00

Husk at udfylde udbudsbekendtgørelsen rigtigt – og undgå annullation

Kommentar af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Hvor udførligt skal ordregiver udfylde udbudsbekendtgørelsen? Hvad kan ordregiver undlade i udbudsbekendtgørelsen og i stedet skrive i udbudsmaterialet? Og hvad er konsekvensen i de situationer, hvor ordregiver ikke udfylder bekendtgørelsen korrekt? Klagesagen Kendelsen handlede om Hillerød Kommunes begrænsede udbud efter Udbudsloven af håndværkerydelser [...]

Husk at udfylde udbudsbekendtgørelsen rigtigt – og undgå annullation2018-08-20T18:31:08+02:00

Ændring af evalueringsmodellen er ikke altid ændring af et grundlæggende element!

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. I en nylig kendelse har Klagenævnet for Udbud taget stilling til, om en ordregiver efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud kan ændre den offentliggjorte evalueringsmodel. Klagesagen Kendelsen handlede om et udbud med forhandling efter udbudsloven om restaurering og modernisering af boliger i [...]

Ændring af evalueringsmodellen er ikke altid ændring af et grundlæggende element!2018-05-08T08:32:09+02:00

Udbud med forhandling

På dette kursus får du som kursusdeltager virkelig processen udbud med forhandling helt tæt på! Vi skal nemlig ikke alene høre om, hvordan reglerne er skruet sammen, men skal også gennemføre to forhandlingsmøder som led i et udbud med forhandling, helt lavpraktisk.

Udbud med forhandling2021-01-07T15:08:54+02:00

Ordregiver, tag dine udbudsbetingelser i hånden og følg dem!

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 6. december afsagt kendelse i en sag, som Imatis A/S havde anlagt mod Region Hovedstaden. Udbuddet vedrørte indkøb af en central platform opdelt i 2 delkontrakter for henholdsvis patientkald og kritiske alarmer. Kendelsen er 87 sider lang og handler [...]

Ordregiver, tag dine udbudsbetingelser i hånden og følg dem!2018-01-09T13:35:11+02:00

Indkøb af hjælpemidler under serviceloven; skal de (nu) i udbud?

Retten i Roskilde har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt Køge Kommunes indkøb af stomihjælpemidler skulle have været i udbud og ikke blot gennemført som en prisindhentning. Dommen er fra flere steder blevet set som ændring af Klagenævnets faste praksis om, at indkøb af hjælpemidler (i henhold til servicelovens § 112), ikke [...]

Indkøb af hjælpemidler under serviceloven; skal de (nu) i udbud?2017-12-11T09:14:17+02:00

Ingen udvidet undersøgelsespligt af tilbud for ordregivere

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 27. oktober 2017 afsagt kendelse i en sag, som Ing. Sumetzberger GmbH havdeanlagt mod Region Midtjylland. Klagen handlede om ordregivers pligt til at verificere, at indkomne tilbud opfylder de krav, der er fastsat i udbudsmaterialet. Læs vores vurdering af, [...]

Ingen udvidet undersøgelsespligt af tilbud for ordregivere2017-11-09T13:44:20+02:00

Kendelse: Gennemsigtigheden gælder i (næsten) alle processer i et udbud

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og stud.jur Morten Bordrup. Klagenævnet for Udbud har d. 29. september 2017 afsagt kendelse i en sag, som Skoda Transportation a.s havde anlagt mod Odense Letbane P/S. Klagen handlede om behandling af forbehold ved udbud med forhandling efter det tidligere forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17). Klagenævnets kendelse kan dog til fulde [...]

Kendelse: Gennemsigtigheden gælder i (næsten) alle processer i et udbud2017-10-13T22:15:39+02:00

Principiel kendelse om evalueringsmetoder bringer fleksibiliteten tilbage

Kommentar af advokat Helle Lorentsen Bøgeskov. Klagenævnet for Udbud har d. 8. august afsagt kendelse i den sag, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde anlagt mod Region Midtjylland, som vedrører spørgsmålet, om hvorvidt ordregiver skal oplyse hældningsgraden (”spændet”) for den lineære pointmodel, som blev anvendt i det pågældende udbud. Klagenævnet kalder selv for sin afgørelse for [...]

Principiel kendelse om evalueringsmetoder bringer fleksibiliteten tilbage2017-09-19T17:09:04+02:00
Go to Top