Dynamisk indkøb

Dynamisk indkøb

Anvendelse af dynamiske indkøbssystemer kan i mange tilfælde hjælpe ordregivere til at nedbringe ressourceanvendelsen i forbindelse med udbud, og det er derfor relevant at overveje anvendelse af denne indkøbsmetode, når der skal laves udbud inden for områder, der omhandler almindelige indkøb, der indkøbes med jævne mellemrum.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke ordregivere der har etableret dynamiske indkøbssystemer på platformen DIS, samt inden for hvilke områder.

Se mere og anmod om optagelse her

KØBENHAVNS UNIVERSITET

DIS område: Stort laboratorieudstyr

Kategorier:

  1. Centrifuger
  2. Inkubatorer
  3. Cryoanlæg
  4. Mikroskoper
  5. PCR maskiner
  6. QPCR maskiner
  7. Centrifuger – Tilbudsindhentning
  8. Inkubatorer – Tilbudsindhentning
  9. Cryoanlæg – Tilbudsindhentning
  10. Mikroskoper – Tilbudsindhentning
  11. PCR maskiner – Tilbudsindhentning
  12. QPCR maskiner – Tilbudsindhentning

KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF)

DIS område: IT-konsulenter på sundhedsområdet

Kategorier:

  1. IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørende sikkerhedskomponenter
  2. BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata
  3. Projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer
  4. Rådgivning og assistance til proces og implementering ifm. sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv
  5. Kompetencer indenfor it-infrastruktur, mobiltelefoni, MDM og relateret strategi i sundhedsperspektiv
  6. Test management
  7. Datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold.
  8. Udvikling, udbygning og vedligehold af hjælpeprogrammer
  9. Rådgivning og assistance til drift, systemforvaltning og vedligehold af sundhedssystemer