Rammeaftaler – hvor er vi nu?

København

Den meget omtalte dom om rammeaftaler fra EU-Domstolen i Autorità Garante-sagen fra december 2018 har skabt en livlig debat om brugen af rammeaftaler i praksis. Debatten har budt på mange spørgsmål men har desværre ikke givet helt så megen afklaring, som man kunne ønske sig. Vi stiller derfor skarpt på dommen på dette morgenmøde og sætter den i forhold til EU-Kommissionens forklarende note om rammeaftaler (”Explanatory Note – Framework Agreements…”) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat om Autorità-dommen.

Vi stiller spørgsmålet, om dommen reelt er så overraskende, som den er blevet udråbt til, samt hvor det stiller os nu med rammeaftaler? Du får også forslag til, hvordan du som ordregiver henholdsvis tilbudsgiver vil kunne bruge rammeaftaler fremover. Både når der er tale om større rammeaftaler med mange delaftaler, og når der er tale om mindre rammeaftaler med én leverandør.

Udover det faglige indhold giver mødet dig også rig mulighed for networking med andre ordregivere og tilbudsgivere.

Målgruppe:

Morgenmødet er for både ordregivere og tilbudsgivere.

Hos ordregivere er mødet især relevant for indkøbschefer, indkøbskonsulenter, udbudschefer, udbudskonsulenter, contract managers og jurister.

Hos tilbudsgivere er mødet relevant for bid managers, jurister og key account managers.

Tid og sted:

Dato: onsdag d. 2. september 2020 kl. 9.00-11.00
Adresse: Work Share Grow (WSG), Strandvejen 70, 4. sal, 2900 Hellerup

Det er gratis at deltage. Hvis du udebliver uden afbud, bliver vi dog nødt til at opkræve et no show-gebyr på 500 kr.

Vi har desværre lukket for tilmeldinger til dette morgenmøde. Ønsker du at skrive dig op på ventelisten, er du velkommen til at sende en mail til info@nplaw.dk.