Hvem vi er

Nogle gange involverer de opgaver, vores kunder har behov for advokatbistand til, at vi tager retsområder i betragtning, som ligger ud over de områder, vi i NP advokater arbejder specialiseret med.

I disse tilfælde kan vi altid hjælpe vores kunder med kontakt til et af de advokatkontorer, som vi samarbejder med, og som vi ved kan give den nødvendige specialistrådgivning i det konkrete tilfælde. Det kan enten ske ved, at I som kunde selv indgår aftale med det pågældende advokatfirma om, at de hjælper jer inden for det pågældende område. Det kan alternativt også ofte ske ved, at vi i NP advokater selv inddrager den pågældende samarbejdspartners specialistviden som en underleverance i vores rådgivning.