Kurser 2019-12-05T10:30:58+00:00

Kurser, der skaber værdi i praksis

Aktuelle kurser

  • UDBUD MED FORHANDLING – HELT TÆT PÅ!

  • UDBUDSRET I PRAKSIS – BASIS

Udbud med forhandling – Helt tæt på!

”Hos Fælles Indkøb Nord fik vi et spændende og skræddersyet kursus i udbud med forhandling, hvor vi med workshops fik mulighed for at få praktisk erfaring for selve forhandlingsprocessen.” 

Kurset, Udbud med forhandling.

Fælles Indkøb Nord

”Lærerigt kursus, som kan omsættes til og anvendes i praksis. Særdeles kompetente undervisere bidrager til nytteværdi i særklasse.”

Kurset, Udbud med forhandling.

Camilla Vrist, Udbudskonsulent, Hjørring Kommune

”Kurset bestod af en rigtig god balance mellem teori og praktiske øvelser i form af rollespil. Alle deltagere i Center for Udbud blev aktiveret under kursusforløbet og det har givet os et stort udbytte, som vi efterfølgende har kunnet anvende i rigtige forhandlingsforløb.”

Kurset, Udbud med forhandling.

Claus Toftlund, Funktionsleder, SKAT

På dette kursus får kursusdeltagerne virkelig processen udbud med forhandling helt tæt på! Vi skal nemlig ikke alene høre om, hvordan reglerne er skruet sammen, men skal også i bedste ”moot court-stil” gennemføre to forhandlingsmøder som led i et udbud med forhandling, helt lavpraktisk.

Kurset kan skræddersyes som et internt kursus til ordregivere, som overvejer at gennemføre udbud med forhandling, og som på forhånd gerne vil stifte bekendtskab med de muligheder, denne indkøbsform giver. Kurset kan også afholdes for ordregivere som forberedelse til forhandlingsmøderne i et konkret udbud med forhandling.  I så fald tilpasser vi kurset til det konkrete udbudsmateriale.

Kurset kan også skræddersyes som et internt kursus til tilbudsgivere som forberedelse til deltagelsen i konkrete forhandlingsmøder

Vi afholder også kurset som et åbent kursus. Det åbne kursus er for dig, der har mod på at netværke med andre tilbudsgivere eller ordregivere, og som ikke kan finde fem andre kollegaer, for hvem kurset også er aktuelt. Datoen for de åbne kurser fastlægges i dialog med de tilmeldte, når der er nået et minimum på seks deltagere.

For at gennemføre de forhandlingsmøder, som indgår i kurset, forudsættes mindst seks deltagere.

TILMELDING

Tilmeld

Internt kursus

Tilmeld

Åbent kursus

Udbudsret i praksis – Basis

Kurset har givet mig en god forståelse for udbudsprocessen og en række gode værktøjer til at hjælpe mig i mit arbejde med udbud.

Kurset, Udbudsret i praksis.

Vibeke Norby, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

”Jeg synes kurset gav mig et godt overblik over udbudsretten og jeg fik en række konkrete redskaber til at gennemføre et udbud. Jeg føler mig derfor godt rustet til at varetage mine udbudsretlige opgaver.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Jesper Nør Kjeldsen, Skatteankestyrelsen

”Kurset i Udbudsret gav mig en god grundlæggende forståelse for udbudsprocessen og hvad det betyder for både ordregiver og tilbudsgiver. Som leverandør har det været meget værdifuldt at forstå, hvilke overvejelser en Ordregiver må igennem i udbudsprocessen, og hvordan man som tilbudsgiver kan forholde sig imødekommende til disse forudsætninger.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Janne Lejbølle Sonnenborg, Country Manager, Dossier Solutions Danmark

”Kurset gav mig en solid og grundig indsigt i hele udbudsprocessen, med særlig fokus, der hvor man som konsulent/rådgiver skal være opmærksom og årvågen. Jeg bruger selv den tilegnede viden, når jeg gennemgår vores nuværende kontrakter med diverse leverandører.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Mette Lybæk, Teamchef Facility Support, Naviair

”Alle i Center for Udbud har stor glæde af introduktionen til de forskellige sider af udbudsretten. Kurset har givet en stor forståelse for hvordan tingene hænger sammen i udbudsprocessen.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Claus Toftlund, Funktionsleder, SKAT

”Kurset har givet mig opdateret viden om den nye udbudslov, herunder nye udbudsformer, samt brugbare værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, udvælgelse og tildeling.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Martin Hansen, Implement Consulting Group

“Rigtigt spændende kursus. Lige dele udbudsnørderi og praktiske anvendelsesmuligheder. Tusind tak for et super godt og praksisnært forløb!”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Henrik E. Bruun, Bid Excellence

“Godt veltilrettelagt kursus, der giver en god og praktisk indføring i udbudsområdet.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Mads Lindevall Kristiansen, Projektleder, SKAT

“Det har været et meget lærerigt kursus og det var en god læringsproces. Der var et godt fokus på at klæde os bedst muligt på til at klare udbudsprocessen.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Helle Worm-Marquardtsen, Udbudsjurist, SKAT

“Som projektleder og ikke uddannet jurist gav kurset mig en metode, viden og tilgang til udbud i praksis, som gør min hverdag nemmere i dialogen med udbuddets interessenter.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Michael Bjørnholt, Projektleder, SKAT

”Med kurset tilegnede jeg mig mere viden indenfor flere dele af udbudsprocessen, og det gav mig et indblik i nogle af de udfordringer og fordele, som den nye udbudslov har medført.”

Kurset, Udbudsret i praksis.

Karina Winther Jensen, Udbudskonsulent, Aalborg Universitet

Kurset henvender sig til udbudsjurister, udbudskonsulenter og andre, som arbejder eller skal til at arbejde med udbud og som ikke har den store erfaring at trække på endnu.

Kurset er opdelt i 3 moduler og kan alene tages som et samlet forløb.

Kurset tager udgangspunkt i den praktiske hverdag for dig som arbejder med udbud, og modulerne vil derfor føre dig igennem udbuddets forskellige faser med konstant forankring i den praktiske hverdag, naturligvis understøttet af og baseret på de regler og den praksis der gælder på området. Det er dog vigtigt at bemærke sig, at der ikke er tale om et teoriforløb, men derimod om et intensivt kompetenceudviklingsforløb for dig, som her og nu har brug for et praktisk og anvendeligt grundlag for at gå ind i arbejdet med udbud og offentligt indkøb.

Det forventes at kursisterne deltager aktivt i undervisningen og der skabes dialog undervejs, idet dette er den bedste vej til forståelse. For at sikre et intensivt, lærerigt og udviklende forløb er der et begrænset antal pladser pr. kursus.

TILMELDING

Tilmeld

Modul 1: Mandag den 16. marts 2020, kl. 09.00 – 16.00

Modul 2: Mandag den 23. marts 2020. kl. 09.00 16.00

Modul 3: Mandag den 30. marts 2020, kl. 09.00 – 16.00